Vánoce 2023 Silvestr 2023/2024

Ceník ubytování

Standardní cena nájmu je stanovena na dobu jednoho týdne a v sezoně je možné ubytování pouze v týdenních turnusech (případně dvoutýdenních), kdy nastěhování je možné soboty od 15:00 do 17:00 hod, vystěhování pak následující sobotu do 10:00 hod. Při předání musí být objekt uklizen do původního stavu.

* V roce 2023 se považuje za sezonu období od 1. července (příjezd) do 2. září (odjezd).

Termín je možné rezervovat. Pro potvrzení rezervace je nutné do sedmi dní od zaslání pokynu k platbě složit zálohu ve výši poloviny ceny na účet pronajímatele. Pokud nebude platba provedena, rezervace bude zrušena. Do sedmi dní před zahájením pobytu musí být na účet pronajímatele složena druhá polovina nájemného spolu s vratnou kaucí 3500 Kč. Vratná kauce, resp. její část po odečtení ceny spotřebované elektřiny a rekreačního poplatku pro obec, je odesílána do 14 dnů po ukončení pobytu.

Na každý pobyt je vystavena faktura, je tedy možné využít FKSP. Požadavek na využití FKSP je však třeba uvést při objednávce, na pozdější žádost nemusí být brán zřetel.

Cena nájmu v sezoně* je 439,- Kč / osoba / den při plném obsazení, tedy 24.584,- Kč / objekt / týden. Objekt je pronajímán jako celek.

Cena nájmu mimo sezonu* je 225,- Kč / osoba / den při plném obsazení, tedy 12.600,- Kč / objekt / týden.

Děti do 3 let věku včetně zdarma bez nároku na lůžko.

Povlečení, ručníky a utěrky jsou zajištěny.

Cena nájmu neobsahuje cenu za spotřebovanou el. energii a rekreační poplatek. Spotřebovaná energie se účtuje zvlášť, dle skutečné spotřeby a bude odečtena od vratné kauce.
Cena za kWh je 7,- Kč pro nízký tarif, resp. 9,- Kč pro vysoký tarif.
Rekreační poplatek činí 10,- Kč / osoba / noc a bude rovněž odečten od vratné kauce.

Cena za přistýlku v sezoně* je 175 Kč / 1 den při použití přistýlky během celého pobytu.
Cena za přistýlku mimo sezonu* je od 150 Kč / 1 den.

Ceny přistýlky v sezoně *.

Počet
nocí
Cena za přistýlku
za celé období
Cena za přistýlku
za noc
1 310,- Kč 310,- Kč
2 468,- Kč 234,- Kč
3 627,- Kč 209,- Kč
4 792,- Kč 198,- Kč
5 945,- Kč 189,- Kč
6 1086,- Kč 181,- Kč
7 1225,- Kč 175,- Kč

Ceny přistýlky mimo sezonu *

Počet
nocí
Cena za přistýlku
za celé období
Cena za přistýlku
za noc
1 200,- Kč 200,- Kč
2 342,- Kč 171,- Kč
3 483,- Kč 161,- Kč
4 624,- Kč 156,- Kč
5 765,- Kč 153,- Kč
6 906,- Kč 151,- Kč
7 1050,- Kč 150,- Kč

Ceny kratších pobytů mimo sezonu *

Počet
nocí
Cena za objekt
za celé období
Cena za osobu
za noc
6 10800,- Kč 225,- Kč
5 9600,- Kč 240,- Kč
4 8320,- Kč 260,- Kč
3 6720,- Kč 280,- Kč
2 4800,- Kč 300,- Kč

Postup zpracování objednávky

  1. Zaregistrujete se nebo se přihlásíte, pokud již registrováni jste
  2. Vyberete volný termín, zvolte požadovaný počet lůžek a přistýlek a odešlete rezervaci
  3. Bude Vám vystavena proforma fakura na zálohu, kterou obdržíte mailem spolu s obsahem ubytovací smlouvy
  4. Do 7 dnů uhradíte zálohu, čímž závazně potvrdíte objednávku
  5. Do 10 dnů obdržíte fakturu k provedené platbě a proforma fakturu pro doplatek ubytování a vratnou kauci
  6. Do 14 dnů před zahájením pobytu vyplníte seznam hostů
  7. Do 14 dnů před zahájením pobytu uhradíte doplatek ubytování spolu s vratnou kaucí
  8. V den odjezdu bude zaznamenáno množství spotřebované elektřiny
  9. Do 14 dnů od ukončení pobytu Vám bude zaslána vratná kauce ponížená o cenu spotřebované elektřiny a rekreační poplatek, který se odvádí obci

Storno poplatky

40-31 dnů před nástupem na pobyt 20 % z celkové ceny
30-21 dnů před nástupem na pobyt 30 % z celkové ceny
20-11 dnů před nástupem na pobyt 50 % z celkové ceny
10 a méně dnů před nástupem na pobyt 75 % z celkové ceny

Zrušení pobytu je nutné oznámit písemně (o výši storno poplatku rozhoduje podací razítko pošty).

Zruší-li klient pobyt nebo část pobytu po příjezdu nebo během pobytu, účtují se mu storno poplatky ve výši 100 % z hodnoty objednaných služeb, nepodaří-li se ubytovateli obsadit uvolněný pokoj.

(Dle Občanského zákoníku, §759 - újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit, nemohl-li ubytovatel újmě zabránit. Ubytovatel tedy má nárok na náhradu ušlého zisku za dny, ve které v důsledku Vašeho zrušení rezervace daný pokoj neobsadil. Dny, kdy pokoj byl již obsazen někým jiným, náhradě nepodléhají).

Odesláním rezervace a případnou úhradou ceny pobytu klient stvrzuje, že byl s těmito storno podmínkami obeznámen a respektuje je.

Číslo účtu pronajímatele: 2500059219/2010
IBAN: CZ4620100000002500059219
BIC: FIOBCZPPXXX
Jako variabilní symbol uvádějte číslo přidělené při rezervaci.

 
Design downloaded from free website templates.