Vánoce 2023 Silvestr 2023/2024

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Ubytovatel: Caha Vladimír, Vitorazská 546, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 45029679

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

 1. jméno a příjmení, u cizinců státní občanství
 2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 3. datum narození
 4. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza
 5. email
 6. telefonní číslo

Údaje 1) až 4) jsme povinni vyžadovat pro každou ubytovanou osobu podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4) „Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.”, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav
- tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaje 5) až 6) jsou nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním) a dostačují u objednavatele ubytování, případně osoby zmocněné k převzetí a/nebo navrácení objektu.
- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

Zpracování osobních údajů

 1. Uložení
  1. údaje jméno a příjmení, adresa, email a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
  2. údaje o občanském průkazu nebo cestovním dokladu a data narození jsou zaznamenány a uchovávány pouze v ubytovací knize
 2. Doba archivace
  1. údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

Chcete-li se na něco zeptat, napište nám. Rádi Vám odpovíme.:
**
**

 
Design downloaded from free website templates.